Grupė
Individų, palaikančių tarpusavio santykius ir siekiančių bendro tikslo, sambūris
Grupės procesas
Grupėje vyksta savęs ir kitų vertinimas
Bendravimas
Grupės nariai keičiasi mintimis ir išgyvenimais
Abipusė įtaka
Grupės nariai vienas kitą veikia, daro įtaką
Privalumas
Grupės veikloje slypi unikalios socializacijos ir psichoterapijos galimybės

Veiksmingumas
Darbas grupėse padeda jos dalyviams geriau suvokti savo asmeninę atsakomybę
Tikslai
Savęs pažinimas, pasitikėjimas savimi ir kitais, savigarba, savikontrolė, autonomiškumas, atsakomybė, problemų sprendimas
Sutelktumas
Grupės dalyviai dovanoja vienas kitam priėmimą, pripažinimą, įsijautimą, artumą, intymumą
Domėjimasis
Grupės dalyviai naudojasi vienas kitu kaip papildomu galimybių šaltiniu, domisi vienas kitu
Mokymasis
Grupėje sudaroma galimybė pasinaudoti kitų žmonių gyvąja patirtimi
Altruizmas
Grupėje, kaip ir gyvenime, daugiausiai gaunama suteikiant kitam paramą, įtaigą, supratimą, t.y. duodant
Reikalingumas
Grupėje žmogus pasijunta reikalingas kam nors ir tai padeda jam išsivaduoti iš perdėto susitelkimo vien ties savo rūpesčiais