Sunkiausia žmogui pažinti ir keisti save.
- Alfred Adler

Visiškai nesuinteresuotas, negrįstas troškimais, objektyvus ir visybiškas kito žmogaus suvokimas tampa įmanomu tik tuomet, kai iš jo nieko nereikia, tik kai jo nereikia...Jis mylimas dėl to, kad yra vertas meilės, o ne dėl to, kad jis myli.
- Abraham H. Maslow

Saugumo pasirinkimas gali būti išmintingas, jei tai leidžia išvengti skausmo, galbūt net didesnio už tą, kurį žmogus tuo metu pajėgus iškęsti.
- Abraham H. Maslow

Ištikimybė – tai meilės uždavinys, tačiau uždavinys tik pačiam mylinčiajam, o ne reikalavimas partneriui.
- Viktor E. Frankl

Žmonių emocijos ir poelgiai priklauso nuo to, kaip jie suvokia įvykius.
-Judith S. Beck

Jei mūsų elgesio pagrindas yra baimė, vadinasi, mes nemylime.
- Henry Cloud, John Townsend

Vaikai turi teisę į emocinį bendravimą, į pagarbą savo jausmams ir į tokį elgesį, kad galėtų išsiugdyti savo vertės suvokimą.
- Susan Forward

Kai pats žmogus įtiki neigiamais žodžiais, jo mintyse „tu esi“ virsta „aš esu“ ir nuo to prasideda savęs nuvertinimas. Iš savęs reikalaujate tobulo rezultato – klaidos jums draudžiamos, nesėkmė tolygi mirčiai ir net neigiami jausmai atrodo kaip tikra nelaimė. Visą laiką privalote atrodyti, jaustis, mąstyti ir elgtis be priekaištų. Jums atrodo, kad jeigu būsite bent truputį netobulas, būsite pasmerktas pragaro ugnims.
- David D. Burns

Dirbtinai sukelti teigiami jausmai ne tik trumpalaikiai, jie mums neleidžia išaugti iš vaiko būsenos su vaikiškais lūkesčiais, kad kada nors tėvai atskleis tik gerąsias savo savybes ir mums niekada nebeteks ant jų pykti ar jų bijoti. Tačiau, jei norime suaugti ir gyventi esamoje tikrovėje, turime (ir galime) išsivaduoti iš šių vaikiškų iliuzinių lūkesčių. Todėl turime patirti ir vadinamąsias neigiamas emocijas, jas pakeisti prasmingais jausmais, atpažinti tikrąsias jų priežastis, užuot siekus jų kuo greičiau atsikratyti.
- Alice Miller

Laivas uoste yra saugus, tačiau ar tokia jo paskirtis?
- John A. Sheed

Mus dažniausiai paniekina mūsų pačių susikurtos jėgos.
- William Shakespeare

Kiekvienas nori būti mylimas. Tačiau pirmiausia mes patys save turime padaryti mielais. Mes turime pasiruošti save būti mylimais. Mes tai darome, patys tapdami mylinčiais, drausmingais žmonėmis. Jei mes sieksime būti mylimi – jei lauksime, kad būsime mylimi – tai nebus pasiekiama; mes tapsime priklausomi ir reikalaujantys, o ne nuoširdžiai mylintys.
- M. Scott Peck

Pačioje žmogaus sielos gelmėje glūdi žinojimas, kad būti mylimiems – ne mūsų jėgoms, bet mes visada galime mylėti patys.
- H. M. Downs

Jeigu norime džiaugtis gyvenimu, dabar pats laikas tai daryti; ne rytoj, ne kitais metais, o dabar. Geriausias būdas pasirengti gražiam gyvenimui kitais metais yra visavertiškai, gražiai ir džiugiai pragyventi šiuos metus. Mūsų tikėjimas laiminga ateitimi neturi prasmės, jei negalime susikurti laimingos dabarties. Tegul gražiausia jūsų gyvenimo diena bus šiandien.
- Thomas Dreier

Viltis giliausia ir tikriausia prasme – ne tik džiaugsmas, kad sekasi; tai mokėjimas dirbti dėl kokio nors tikslo tik todėl, kad tas tikslas geras ir gražus, o ne todėl, kad suteikia sėkmės galimybę.
- Václav Havel

Kai sunegaluoja kūnas, jaučiame skausmą ir silpnumą. Nualintos psichikos požymiai – nuolatinė baimė ir nesiliaujančios įkyrios mintys.
- Michael A. Singer

Privalai išmokti jaustis patogiai susidūręs su emociniu trikdžiu. Jei protas staiga tampa itin aktyvus, tiesiog stebėk jį. Jei užkaista širdis, leisk vykti tam, kas privalo. Pasistenk susirasti tą savasties dalį, kuri geba pastebėti suaktyvėjusį protą ir užsiplieskusią širdį. Tik taip išsivaduosi.
- Michael A. Singer

Neskubėk teisti, skubėk suprasti.
- Lucius Annaeus Seneca

Jei žmogus iš tikrųjų stiprus, jis pripažįsta savo silpnybes.
- Honoré de Balzac

Jei mylimą žmogų suprantame, jis tiesiog sužydės.
- Thit Njat Han

Iš tiesų mus apakina vien įsimylėjimas, o tikra meilė padaro reginčius.
- Viktor E. Frankl

Kai kurie žmonės taip įpranta būti gelbėjami kitų, jog ima manyti, kad jų gerovė yra kieno nors kito reikalas. Jei niekas jų neištraukia iš bėdos, jie jaučiasi apleisti ir niekieno nemylimi. Jie neprisiima atsakomybės už savo gyvenimą.
- Henry Cloud, John Townsend

Vaikai, kurie neskatinami daryti, bandyti, tyrinėti, stengtis ir rizikuoti patirti nesėkmių, dažnai jaučiasi bejėgiai ir nevykėliai.
- Susan Forward

Yra skirtumas tarp „noriu“ ir „reikia“. Deguonies reikia, o meilės norime. Kartoju: suaugusiam žmogui meilė nėra būtina. Normalu norėti užmegzti ryšius su kitu žmogumi. Tai nieko blogo. Didžiulis malonumas turėti gerus santykius su mylimuoju. Tačiau jums nereikia išorinio patvirtinimo, meilės arba dėmesio, kad išgyventumėte ar būtumėte kiek įmanoma laimingas.
- David D. Burns

Jei nenori jausti skausmo, kodėl jį uždarai savyje ir nepaleidi?
- Michael A. Singer

Tikrai mylinčiam kito žmogaus esmė tokia svarbi, kad jo faktiškumas pasitraukia į antrą planą.
- Viktor E. Frankl

Vienas svarbiausių veiksnių, padedančių dviem žmonėms suartėti, yra abiejų gebėjimas prisiimti atsakomybę už savo jausmus.
- Henry Cloud, John Townsend

Auklėjimas būna sėkmingas tik tada, kai mūsų vaikai nori anksti keltis, eiti į mokyklą, būti atsakingi, empatiški ir rūpestingi todėl, kad tai svarbu jiems, o ne mums.
- Henry Cloud, John Townsend

Poreikis būti mylimam, kad būtum laimingas, vadinamas priklausomybe. Tai reiškia, kad nesugebate prisiimti atsakomybės už savo emocinį gyvenimą.
- David D. Burns

Pats veiksmingiausias metodas susijungti su savimi yra kvėpavimas.
- Susan Gregg

Mes visi norime išvengti kančių, todėl kuriame gynybos mechanizmus, o šie mums paliudija, esą tie nepageidaujami jausmai neegzistuoja, ir stengiasi sudaryti įspūdį, kad puikiai sugyvename patys su savimi.
- Thit Njat Han