Vienam asmeniui

Kaina €40

Individualios konsultacijos trukmė – 60 min. Atsiskaitoma po kiekvienos konsultacijos.

Žmonės ateina pas psichologą, kai jų gyvenime iškyla problemos, kurių sprendimui reikalingas pagalbininkas. Paprastai pirmos ar kelių pirmų konsultacijų metu aptariama problema ir ieškoma jos sprendimo variantų. Kartais problemos būna įsisenėjusios, todėl reikalingas gana ilgas bendras darbas, orientuotas į asmenybinius pokyčius ir bendrą asmenybės augimą. Tada, klientui sutikus, sutariama dėl ilgalaikės terapijos, kurios metu gilinamasi į jo charakterio struktūrą, jos kilmę, naudingus ir žalingus žmogui jos aspektus. Dažnai žmogui sunku pačiam pastebėti, kad jis gyvena pagal savo viduje veikiančią, tačiau nesąmoningą arba beveik nesąmoningą savigriovos programą, kurią reikia keisti kita, keliančia daugiau pasitenkinimo. Tų pokyčių ir siekiama konsultacijų metu. Pats procesas vadinamas visapusišku asmenybės augimu. Nors proceso pradžia skausminga ir užtrunkanti, vėliau žmogus savotiškai mėgaujasi juo, nes pastebi pozityvius pokyčius santykyje su savimi, kitais ir aplamai pasauliu. Tobulumo nesiekiame, tai nėra mūsų tikslas. Greičiau mokomės gyventi, būdami netobuli ir per daug neišgyvendami dėl to. Moto: „Džiaugiuosi tuo, ką turiu, ir dedu pastangas, kad turėčiau šiek tiek daugiau".